20% NHS & BLUE LIGHT CARD DISCOUNT DETAILS

Hand Picked Greek Delicacies

Deli (31)

Evonymon Spearmint

£2.95

Evonymon Sage

£2.95

Evonymon Rosemary

£2.95

Honey - Thyme

£9.50

Ouzo Mavrakis 700ml

£16.50

Tsipouro Mavrakis 700ml

£18.50

Arosis Papouda Beans 400gr

£2.90

Arosis Fava Beans 400gr

£2.90

Evonymon Bay Laurel Leaves

£2.95

Evonymon Basil

£2.95

Evonymon Peppermint

£2.95